EXPERT X5 ERP
 

Project Management pe Devize in Constructii

 • Urmarirea contractelor sau proiectelor cu mai multe etape, lucrari sau stadii de executie care presupune urmarirea derularii in timp si pe etape ai unui proiect sau contract cu posibilitatea de a se compara datele initiale introduse in devize, considerandu-se ca fiind antecalculatii, pe etapele proiectului cu datele din documentele intocmite in decursul derularii acestuia.
 • Urmarirea continua a diferentelor dintre cantitatile si valorile din devize (la pret lista) fata de cantitatile si valorile efectiv angajate in proiecte
 • Urmarirea executiei manoperelor pe categorii de manopera, cu valori normate si realizate, pe persoane
 • Urmarirea diferentelor intre normat si realizat la lucrul cu utilaje
 • Posibilitatea platii muncitorilor in acord, dupa timp normat pe fiecare componenta a unui deviz
 • Posibilitatea incarcarii proiectului cu materiale si lucrari neprevazute in deviz, pentru a determina costul real al proiectului.
 • Posibilitatea reutilizarii unor devize anterioare
 • Este cea mai completa aplicatie pentru gestiunea proiectelor de investitii asigurand controlul riguros al termenelor de executie si alocarea resurselor destinate proiectelor
 • Asigura o viziune structurata si unitara la nivelul tuturor investitiilor derulate
 • Accesul in timp real la informatiile referitoare la starea investitiilor,acces asigurat la toate nivelurile ierarhice pe baza drepturilor de acces definite
 • Urmarirea riguroasa a stadiului de derulare a lucrarilor si a decontarilor
 • Depistarea in timp util a punctelor sensibile ale investitiilor si posibilitatea corectarii lor in timp util
 • Stabilirea cash-flow-ului pe diferite intervale de timp punand in balanta cheltuielile planificate cu beneficiile programate a se realiza
 • Analize privind performanta printr-o serie de indicatori de eficienta economica, oferind o imagine clara a im plicatiilor unei investitii in ceea ce priveste derularea in timp,costuri si profit
 • Gestionarea bugetului la un randament cat mai ridicat
 • Control si rapoarte stadiu buget
 • Posibilitatea analizei costurilor pe baza conturilor de cheltuieli/centre de cost, definite intr-o structura arborescenta, cu evidentierea tuturor tipurilor de cheltuieli inregistrate la nivelul fiecarui centru, indiferent de specificul acestuia