EXPERT X5 ERP
 
EXPERT X5 este un pachet complet de aplicatii pentru planificarea si gestionarea resurselor intreprinderii (ERP) care integreaza contabilitatea si gestiunea financiara cu planificarea si monitorizarea productiei, urmarirea costurilor, planificarea si urmarirea stocurilor, managementul depozitelor, logistica distributiei, urmarirea si mentenanta mijloacelor fixe, salarizarea si gestionarea resurselor umane.
EXPERT X5 este un sistem ERP adresat in primul rand companiilor medii si mari publice sau private. Aplicatiile incorporeaza know-how  acumulat in cei peste 10 ani de si prezenta pe piata. Expert X5 acopera toate nevoile fundamentale de procesare a datelor pe care le are o companie moderna. Sistemul este complet adaptabil si scalabil, in asa fel incat sa acopere 100% nevoile clientilor.
 
EXPERT X5 ofera:
· Operare in timp real online
· Procesara sigura si rapida a unor cantitati mari de date.
· Functioneaza pe retele LAN si WAN, precum si online pe Internet
· Timp de dezvoltare si implementare scurt
Platforma EXPERT X5 permite implementarea unor solutii complexe integrate pe baza analizei activitatii clientului.

Caracteristici tehnice EXPERT X5

Arhitectura

Thin Client/Server, OLEDB/ODBC, COM/ActiveX

Server

LINUX RedHat

Baza de Date

PostgreSQL

Interfata grafica

Windows 32bit GUI

Clienti

32bit Windows, thin-client EXPERT Navigator ™

Unelte de dezvoltare

EXPERT Developer, EXPERT Reports

EXPERT X5 este compus din mai multe platforme (aplicatii), iar pe fiecare platforma sunt implementate mai multe module.

Platforma X5

Module (domenii)

Inventory –Stocuri

Gestionare stocuri prin documente de intrare-iesire, import-export, logistica si depozitare, gestionare comenzi de marfuri si produse, urmarirea custodiilor primite, gestionare distributie si preturi, asamblare tehnologica, urmarire productie, operatiuni lohn, POS

Production Planning

Planificarea si monitorizarea productiei pe comenzi, muncitori si utilaje, costurile de productie pe componente de cost, calcul salarii directe din productie

Accounts –Contabilitate

Contabilitate financiara, jurnale, analiza financiara prin indicatori dinamici, planificare bugete de venituri si cheltuieli

CRM –Clienti

"customer relationship management" – reprezinta sistemul de urmarire si reglementare a relatiilor cu clientii, instrument important in luarea deciziilor comerciale.

HR –Personal

"human resources"- resurse umane: salarizare personal, urmarirea activitatii si organizarea sarcinilor angajatilor.

Platformele sunt modulare, in sensul ca se implementeaza doar functionalitatile utile clientului. Astfel, se vor implementa doar modulele de care clientul are nevoie. Implementarea unui modul reprezinta personalizarea (modificarea, completarea) functiunilor modulului la necesitatile concrete ale clientului.

La platformele existente se pot adauga si alte aplicatii necesare clientului pentru a forma un sistem integrat de planificare si urmarire a resurselor materiale, financiare, umane si informative de care dispune.

 

Platforma INVENTORY

INV / ITB: Platforma de gestionare stocuri prin documente

Acest modul este modulul de baza in Inventory. El asigura mecanismul de gestionare a stocurilor prin documente. Documentele pot fi de intrare sau de iesire: cele de intrare reflecta intrarea pe stocul unei gestiuni a unor repere si contin loturi de repere intrate, iar cele de iesire reflecta iesirea loturilor intrate. Exista mai multe tipuri de documente de intrare si mai multe tipuri de documente de iesire, in functie de specificul fiecarei operatii. Se pot crea noi tipuri de documente. Sistemul de gestionare este relational, de aici avantajul ca atata vreme cat documentele sunt conforme cu realitatea, toate situatiile sunt corecte. Gestionarea stocurilor se face pe loturi si articole, cu urmarirea costului istoric, indiferent de natura stocurilor si operatiilor.

Sistemul mai asigura de asemenea si restrictionarea accesului operatorilor la gestiuni si operatii, in functie de drepturile de acces acordate de administratorul de sistem. Totodata, in momentul in care un operator introduce un document, sistemul retine numele acestuia si data si ora operarii.

Modulul ofera rapoarte de tipul listelor de stoc, balante stocuri – pe gestiuni si grupuri de gestiuni, fise de magazie, arhiva de documente, analize vanzari, stocuri limita etc.

INV / IE: Import - Export

Modulul asigura calculul preturilor de import, cu repartizarea valorica costului de transport, contabilizarea in valuta a operatiei de import si a facturii de transport, centralizare sume pe pozitii tarifare pentru DVI. Pentru operatii de export, modulul genereaza si calculeaza facturile de export, centralizare pentru DVE, Packing List etc.

INV / LW: Logistica si depozitare

Modulul urmareste intrarile si iesirile de marfa intr-un depozit sau mai multe prin evidentierea locatiilor de depozitare. Gestioneaza stocurile de marfa in mai multe unitati de masura (unitate de vanzare-SU, bucati, folii, box si paleti) si ofera facilitati de paletizare automata. Modulul a fost creat pentru activitatea de servicii de antrepozitare catre mai multi clienti. Sistemul permite importuri de date din sistemele informatice ale clientilor.

INV / PO: Comenzi Furnizori

Modulul gestioneaza comenzile date catre furnizori, pe articole, cantitati si preturi. Se urmareste cantitatea comandata in paralel cu cantitatea livrata si de livrat, pe termene de livrare. Aprovizionarile se genereaza automat dupa alegerea furnizorului: sistemul stie ce trebuie sa contina factura de la furnizor si completeaza automat nota de receptie, dand operatorului posibilitatea modificarii ei in conformitate cu continutul facturii.

INV / SO: Comenzi Clienti

Modulul gestioneaza comenzile date de clienti, pe articole, cantitati si preturi. Se urmareste cantitatea comandata in paralel cu cantitatea livrata si de livrat, pe termene de livrare. Livrarile se genereaza automat la alegerea clientului: sistemul stie ce trebuie sa contina factura si o completeaza automat, dand operatorului posibilitatea modificarii ei.

INV / DP: Logistica distributie si preturi

Modulul ofera baze de date cu oferte de preturi primite de la furnizori si oferte de preturi date clientilor pentru fiecare articol. In acest fel, sunt oferite variante optime de achizitie pentru fiecare reper in vederea generarii comenzilor de aprovizionare. De asemenea, sistemul va calcula automat la facturare pretul de vanzare pentru fiecare reper, in functie de pretul de catalog, ofertele trimise clientului si diversi alti factori.

De asemenea, modulul ofera si evidenta activitatii agentilor comerciali.

In cazul in care sunt implementate si modulele de comenzi furnizori si clienti, sistemul poate genera comenzi de aprovizionare in functie de comenzile de livrare si preturile oferite de furnizori.

INV / RC: Urmarirea custodiilor primite

Modulul realizeaza urmarirea marfurilor primite in custodie de la terti, sub trei aspecte: marfa avizata, marfa vanduta din avize si regularizarea marfurilor vandute la primirea facturii de la furnizor.

INV / AT: Asamblare tehnologica

Modulul ofera posibilitatea introducerii unor "retete" de asamblare pentru anumite repere, prin specificarea catitatilor reperelor care intra in componenta acestora. Sistemul genereaza automat bonuri de consum, bonuri de predare si transferuri (lansari de productie) pe baza retetelor de asamblare, precum si calculul costului cu materiale al produselor.

In cazul in care sunt implementate si modulele de comenzi furnizori si clienti, sistemul poate genera comenzi de aprovizionare materiale pornind de la comenzile de livrare produse finite.

INV / Lohn: Evidenta deblocarilor de taxe la perfectionarea activa

Modulul gestioneaza importurile temporare prin urmarirea descarcarii acestora cu ocazia exportului produselor finite. Modulul ofera situatii de tipul nota de consum, decont de justificare, stocuri pe DVOT, genereaza facturile de export etc.

INV / ORI: POS offline cu sinconizare online periodica

Modulul permite centralizarea pe server a vanzarilor din magazine care nu sunt conectate online. Sincronizarea se face prin conectare la Internet prin Dial-up si trimiterea direct la server a vanzarilor din magazin. Aplicatia POS din magazin permite vanzarea cu cititor de bare pe calculator si listarea facturii pe imprimanta si/sau trimiterea bonului catre casa de marcat.

Platforma PRODUCTION

    PP Production Planning & Monitoring: Planificarea si monitorizarea productiei

    Modulul realizeaza programarea in timp a executiei productiei pe faze si determina termenul si costurile de executie. De asemenea, monitorizeaza stadiul executiei pe faze si comenzi. Asigura culegerea informatiilor prin citire de coduri de bare in timp real din productie (ce s-a realizat efectiv relativ la ce s-a planificat, inregistrarea pierderilor). In aplicatie opereaza departamentul de planning de productie (in general o persoana, numita in continuare "planner") si se poate integra cu departamentele de aprovizionare si comenzi furnizori, comercial si comenzi clienti, gestiune stocuri magazii.

PC Production Costing: Costurile de productie pe componente de cost

Modulul este o extensie a modulului PP si determina costurile de productie pe componente de cost (materiale, energie, salarii directe) pe sectie, comanda, articol, faza.

    PS Production Salaries: Calcul salarii directe din productie

    Modulul asigura transmiterea salariilor realizate de muncitori conform costului stabilit pe minut de manopera, in functie de realizari, catre programul de salarizare.

Platforma ACCOUNTS

ACC Accounting Ledger: Contabilitate Financiara

Modulul realizeaza evidenta contabila in partida dubla pornind de la Registrul Jurnal, pe Fise Cont si Carte Mare, pana la Balanta de Verificare. Evidenta se conduce in lei, in valuta contului si in valuta de referinta. Aplicatia realizeaza urmarirea datoriilor si creantelor pe partener in lei si valuta, document restant, scadenta, diferente de curs la decontari externe.

Aplicatia mai genereaza: Raport de Gestiune si Registru de Casa, Jurnale de Cumparari si Vanzari etc.

FA Financial analyze: Analiza financiara prin indicatori dinamici

Modulul permite definirea de indicatori prin specificarea formulei de calcul si a sursei de date (aplicatia din care provine) pentru fiecare indicator. Indicatorii astfel definiti se grupeaza pe categorii si rapoarte si conduc la crearea unor "tablouri de bord" care sintetizeaza si consolideaza informatia din unul sau mai multe domenii de activitate sau firme in cadrul grupului. Genereaza raporte si grafice de evolutie pe un interval de timp ales si cu o frecventa aleasa (zilnic, lunar, trimestrial etc).

AST Assets: Mijloace fixe: amortizari si mentenanta

Modulul realizeaza gestionarea mijloacelor fixe din punct de vedere al amortizarilor, a evidentei miscarilor pe persoane si a activitatilor de mentenanta (revizie), service si costuri.

Platforma CRM

CRM :Customer Relationship Management

Modulul gestioneaza toate informatiile comerciale, financiare si personale despre clienti si reprezinta suportul deciziilor de marketing si a relatiilor cu clientii. Se realizeaza statistici si data-mining pentru observarea unor tendinte si caracteristici statistice pe grupuri de clienti. Modulul se realizeaza pe baza unui proiect realizat pe baza specificului organizatiei.

Platforma HR

HRS HR Payroll: Salarizare si evidentă personal

Aplicatie pentru salarizare personal, se adapteaza la conditiile legislative si la specificul clientului pentru calculul salariilor. Genereaza state de plata, fluturasi, centralizatoare, export de note contabile în contabilitatea financiară. Relizeaza raportarile la CAS si ANOFM cu salvare pe diskete si genereaza Fise Fiscale. Tine evidenta statelor de plata pe mai multi ani.