EXPERT X5 ERP
 
Planificarea executiei pe comenzi si faze de fabricatie
 • Retetele de fabricatie sunt sub forma de arbori de asamblare pe mai multe nivele, cu consumuri normate, manopere si timpi normati.
 • Descrierea tehnica a produsului pe faze si componente, cu desene tehnologice 
  Automatizarea planificarii in timp a executiei comenzilor la nivel de faza de executie, sectie si utilaj/banda pe baza arborilor de asamblare, inca din momentul primirii comenzii.
 • Personalizarea produsului pe  comanda client cu posibilitatea alegerii materialelor pe componente si a componentelor optionale.
 • Sistemul genereaza automat comenzi interne de productie pentru semifabricatele de care va fi nevoie si care nu se afla in stocul liber.
 • Calcul automat al planului saptamanal de  aprovizionare cu materiale pe baza planificarilor de executie, a stocurilor limita si a stocurilor libere. Recalcul automat in urma modificarii planificarilor.
 • Gestionarea stocurilor libere si angajate  de materii prime, materiale si semifabricate
 • Sistemul genereaza comenzi de aprovizionare materiale pornind de la comenzile de livrare produse finite.
 • Urmarirea productiei se face pe baza documentelor de intrare/iesire, si fisei limita de consum, oferind o trasabilitate completa.

Lansarea productiei

 • Calcul Fisei limita de consum si Planului de executie pe baza planificarilor in timp a fazelor de fabricatie
 • Controlul la magazie a lansarii materialelor pe baza planificarilor din fisa limita de consum
 • Listare coduri de bare pentru urmarirea executiei comenzii si a manoperei executate de fiecare muncitor, odata cu eliberarea in consum a materialelor
 • Evidenta materialelor lansate in consum si neincorporate inca in productia realizata.
 
Urmarirea productiei
 • Colectare date din productie pe baza de cod de bare, la nivel de muncitor, faza de executie, manopera si comanda
 • Actualizarea automata a Fisei Limita de Consum si Planului de Productie pe baza colectarii datelor din productie
 • Generarea autoamta a bonurilor de predare si de consum cu cantitatile planificate/normate cu posibilitatea introducerii abaterilor
 • Posibilitatea evidentierii transferurilor de materiale de pe o comanda pe alta pentru determinarea exacta a consumurilor, economiei si risipei de materiale, pe fiecare foaie de lucru in parte.
 • Trasabilitatea completa a productiei si evidentierea incorporarilor pe loturi de materii prime intrate, semifabricate obtinute si manopere executate.
 • Urmarirea stadiului de executie pe faze si a livrarii la nivel de comanda si produs